Ik begeleid goed opgeleide, zelfsturende vrouwen vanaf 30 jaar bij het oplossen van emotionele blokkades, zodat ze volledig uit de verf kunnen komen!

"Zal ik ooit goed genoeg zijn?"

<< terug naar Diensten

Dit coachingsprogramma is ontwikkeld voor volwassen kinderen van narcistische ouders. In dit traject wordt het WIEBGE-herstelmodel doorlopen en worden interventietechnieken (EFT, PSYCH-K, BARS, e.d.) ingezet om de pijn en opgelopen trauma’s te verwerken. Doordat er tijdens de verhalen direct pijn wordt verwerkt, zullen blokkades oplossen en zal er steeds meer ruimte komen om het leven steeds lichter en prettiger te ervaren.

Herstellen van een narcistische ouder vergt moed en tijd. En als je dit proces aangaat, dan heeft het een drievoudige werking:

Ten eerste ben jij eindelijk aan de beurt. Nu wordt er naar jouw pijn en naar jouw verhalen geluisterd. Nu kun jij jezelf geven wat je niet gekregen hebt. Je zult je aan het eind van het proces ook bewust zijn van de eigen narcistische trekjes die je door voorbeeld zijn aangeleerd. En je kunt die dus ook afleren.

Ten tweede zullen jouw eigen (toekomstige) kinderen er ook van profiteren, want je bent een bewuste ouder. Een ouder die zich verantwoordelijk heeft getoond, door de eigen pijn te verwerken en doorgegeven narcistische trekjes te erkennen. En hoe meer je verwerkt, hoe minder je doorgeeft.

Ten derde zul je steeds minder getriggerd worden door je ouder, waardoor de spanningen in de relatie zullen verminderen en je jezelf weer kunt toestaan om warme gevoelens te hebben naar die ouder. Je gaat jezelf de ruimte geven om jouw rol in het ouderlijk gezin te herdefiniëren.

Het WIEBGE-acroniem staat voor “Will I Ever Be Good Enough? oftewel “Zal ik ooit goed genoeg zijn?” en geeft certificeringsniveau I aan van het vijfstapsherstelmodel van Dr. Karyl McBride voor de behandeling van volwassen kinderen van narcistische ouders.

Sinds 2017 ben ik WIEBGE gecertificeerd, nadat ik de training in het herstelmodel van Dr. Karyl McBride heb gevolgd. Dit als aanvulling op mijn persoonlijke ervaring.

Het programma bevat dus 5 stappen en elke stap bevat opdrachten. Het is dus raadzaam om tijdens het hele proces een dagboek bij te houden. De opdrachten en het dagboek kunnen bij elke sessie worden besproken.

Stap 1: acceptatie en rouw
Deze stap is cruciaal voor je herstel. De realisatie dat de ouder is wie hij/zij is en dat het nooit zal veranderen, heeft een diepe impact die een diep verdriet kan opleggen. Het rouwen om wat je nooit hebt gehad en wie je niet kon zijn kun je nu gaan verwerken daarbij ondersteund door interventietechnieken.

Stap 2: separatie en individuatie
Een narcistische ouder negeert of verstikt een kind, zodat deze niet goed een gevoel van Zelf kan ontwikkelen. In deze stap gaan je verder met deze ontwikkeling. Verder leer je over de projecties en de afgunst van de ouder. Je maakt voor jezelf helder wat bij jou hoort en wat bij jouw ouder. Ook leer je hoe je negatieve boodschappen kunt uitroeien en daarbij zelf de interventietechniek EFT kunt gebruiken.

Stap 3: de vrouw worden die ik echt ben
In deze stap ga je jouw innerlijke moeder versterken en daarna inzicht verwerven waarom je emotioneel instort in sommige gevallen. Je gaat zien dat je met reden “zo’n gevoelig kind” was of werd genoemd.

Stap 4: Omgaan met ouder tijdens het herstel
Deze stap helpt je bij het stellen van grenzen en het maken van duidelijke beslissingen over contact met je ouder. Je leert over verschillende vormen van contact, omgaan met je uitgebreide familie, en meer kennis over het narcistisch functioneren van je ouder.

Stap 5: Het einde van de erfenis
In deze stap kijk je naar je eigen ouderschap, liefdesrelaties, vriendschappen en narcistische trekken om te voorkomen dat je de erfenis van verwrongen liefde doorgeeft.

~~~

Duur

De duur van het traject hangt af van de snelheid van jouw proces. Misschien heb je maar één sessie voor de ene stap nodig, maar juist weer drie voor een andere stap. Misschien wil je elke week een sessie doen of juist om de week of om de twee weken. Meer tijd tussen twee sessies raad ik af, want wat in heel belangrijk is, is om het proces in beweging te houden.

Kosten

€ 90,- (incl. BTW) per sessie (60 minuten).
Voor alle sessies geldt: eventuele uitloop wordt per kwartier verrekend.

Aanmelden

Als je na het lezen van dit programma jezelf wilt aanmelden voor dit traject, neem dan contact met me (zie contact).

<< terug naar Diensten


©2024 Praktijk "Zijn wie je bent"