Ik begeleid goed opgeleide, zelfsturende vrouwen vanaf 30 jaar bij het oplossen van emotionele blokkades, zodat ze volledig uit de verf kunnen komen!

De 3 soorten dochters van narcistische moeders

(terug naar Narcisme)

Er zijn drie thema’s te onderscheiden in opgevoed worden door een moeder met narcisme. Dit kwam uit een Fin’s onderzoek (zie bron) gericht op narcistische opvoedingen. Daarbij werden de opvoedingen beschreven door volwassen dochters van narcistische moeders.

De manier hoe deze vrouwen in het leven staan, was te herleiden naar het soort kindertijd dat ze hadden ervaren.

1 – INCOMPETENTE of ONBEKWAME KINDERTIJD
Deze kindertijd kenmerkt zich door:

A Tenietdoening

  • Dochter wordt nooit gewaardeerd, dochter wordt nooit dankbaarheid getoond, dochter ontving nooit steun of aanmoediging.
  • Dochter geeft (onbewust) eigen belangrijke doelen op: onderwijs, huwelijk, kinderen, etc
  • Moeder heeft altijd gelijk, want ‘moeder maakt geen fouten’. En dochter zit altijd fout, want alleen ‘dochter maakt fouten’.
  • De eigen activiteiten, normen en waarden worden door moeder als dom, waardeloos en niet-productief weggezet.
  • Tegemoetkomen aan moeder’s behoefte in activiteiten, normen en waarden zijn op korte termijn bevredigend, maar dragen niet bij aan de eigenwaarde van dochter: dochter is nog steeds niet goed genoeg.
  • Dochter’s eigen hoop en eigen wensen worden niet getolereerd en zijn altijd ondergeschikt aan moeder’s hoop en wensen.
  • Dochter gaat zichzelf steeds meer en meer zien als een verlengstuk van moeder. Moeder ziet dochter alláng als verlengstuk van zichzelf.

Citaten:
“Mijn moeder bedenkt altijd argumenten, zodat ze de discussie kan winnen”
“Ik probeer mijn bestaan te verdienen door nuttig te zijn”

B Machtsvertoon

  • Moeder bepaalt wat wel en niet is toegestaan. Dochter heeft altijd ongelijk, of ze de instructies nu volgt of niet.
  • Voorkeuren worden ingesteld door moeder. De voorkeuren van dochter tellen niet mee.
  • Dochter wordt voortdurend geconfronteerd met uitingen van ontevredenheid.
  • Naleven van de regels of ertegen rebelleren hebben hetzelfde resultaat: de dochter wint nooit! Ze zit klem.
  • Moeder vernedert dochter in het bijzijn van anderen.
  • Moeder kan haar eigen gedrag niet reguleren en is daardoor grillig en onberekenbaar.
  • Moeder’s machtsvertoon stijgt tot het niveau van wreedheid, zoals weten dat iets heel belangrijk is voor dochter en dat dan kapotmaken of verpesten.
  • Moeder stelt geen goede grenzen en gedraagt zich ongepast (onfatsoenlijk, grensoverschrijdend, etc)
  • Dochter heeft geen veilige plek, want moeder is niet stabiel, niet betrouwbaar en dochter weet nooit wat ze kan verwachten

Citaten:
“Ik moest altijd kleding dragen die mijn moeder had uitgekozen, meestal blauw, dus ik heb lang een hekel gehad aan de kleur blauw!”

C Schaamte

  • Dit is het resultaat van machtsvertoon en tenietdoening.
  • Dochter’s identiteit is gebaseerd op minderwaardigheid, zwakte, waardeloosheid, ineffectiviteit en onvolmaaktheid.
  • Dochter beschouwt haar leven als een leven van dienstbaarheid en lijden.

De vrouwen die deze kindertijd hebben ervaren, voelen zich – ook al zijn ze volwassen – voornamelijk ondergeschikt en waardeloos.

 

2 – GEÏSOLEERDE KINDERTIJD
Deze kindertijd kenmerkt zich door:

A Afhankelijkheid

  • Moeder beperkt en controleert de contacten van dochter, inclusief vrienden. Moeder beschouwt andere mensen als concurrentie.
  • Moeder heeft dochter nodig om in haar behoeften te voorzien. Dat is het enige doel waar dochter voor dient.
  • Alle aandacht en energie in het huishouden wordt naar moeder getrokken, als een zwart gat! Al het positieve wordt in het zwarte gat gezogen.
  • Moeders aanwezigheid is onontkoombaar, onmiskenbaar en onvergetelijk vanwege het aandachtzoekende gedrag.
  • Moeder probeert de dochter tegen vader op te zetten, omdat hij ook een concurrent is!
  • Dochter mag geen romantische interesses nastreven
  • Dochter mag niemand vertellen over de mate van controle die moeder heeft.
  • Geheimhouding is een belangrijk onderdeel van deze dynamiek!!

Citaten:
“Ze heeft nooit iets positiefs te zeggen over andere mensen”
“We mochten buitenstaanders niet vertellen hoe het bij ons thuis was”

B Beschuldigen

  • Moeder geeft dochter de schuld van alles (o.a. van eigen tekortkomingen) zonder reden of zonder logica.
  • De dochter wantrouwt moeder altijd, maar ook anderen. Als iemand uit interesse iets vraagt, dan zal dochter er iets achter kunnen zoeken, omdat ze zo gewend is om gemanipuleerd te worden.

Citaten:
“Moeder was een meester in het achteraf beschuldigen van anderen en ik weet nog steeds niet wanneer ze de waarheid vertelt.”

C Afgunst en het creëren van een façade

  • Moeder minacht andere mensen om haar eigen waarde op te vijzelen.
  • Alles in huis moet perfect zijn.
  • Als dochter een compliment krijgt voor haar gedrag, strijkt moeder direct de eer op en lijkt ze zorgzaam en gevoelig te zijn.
  • Dochter mag niet gelukkig zijn, tenzij dat geluk
   • (1) gerelateerd is aan moeder !!!!
   • (2) moeder er beter uit laat zien.
   • (3) moeder blij maakt.
  • Dochter voelt zich schuldig wanneer ze gelukkig is buiten haar moeder om
  • Dochter mag geen empathie van anderen ontvangen.

Citaten:
“Ik kan mijn moeder niet vertellen over de goede gebeurtenissen in mijn leven”
“Ik kon nooit over mijn leven praten en dingen uitleggen”

De vrouwen die deze kindertijd hebben ervaren, voelen zich – ook al zijn ze volwassen – voornamelijk gefocust op hun moeder en wantrouwend /afstandelijk naar andere mensen én zijn superalert of – waakzaam.

 

3 – ONTKENDE KINDERTIJD
Deze kindertijd kenmerkt zich door:

A Geweld

  • Om dochter te straffen.

B Bedreiging

  • Dochter die op eierschalen loopt en ervoor zorgt dat moeder NIET boos wordt
  • Constante angst
  • Dochter is niet alleen bang, ze moet er ook aan werken om veilig te zijn!
  • Dochter is (onbewust) voorzichtig in ALLES: constante terreur, constante angst!

Citaten:
“Ik heb mijn moeder constant een goed gevoel gegeven, voor de zekerheid”

C Afwijzing

  • Geen basisveiligheid (N.B. onveilige hechting is geeft een groter risico op het ontwikkelen van psychopathie.)
  • Dochter wordt vergeten, genegeerd, alleen gelaten
  • Moeder biedt geen bescherming tegen anderen, staat toe dat anderen dochter slecht behandelen. TENZIJ het móeder schaadt! Dan is ze beschermend.

De vrouwen die deze kindertijd hebben ervaren, voelen zich – ook al zijn ze volwassen – voornamelijk onzeker en (vaak) angstig.

________________________________________________________________________

Als bovenstaande iets bij je losmaakt en je wilt dat graag onder begeleiding verwerken,
neem dan contact met me op.

________________________________________________________________________

Bron: ‘My life felt like a cage without an exit’ – narratives of childhood under the abuse of a narcissistic mother (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03004430.2018.1513924)


©2024 Praktijk "Zijn wie je bent"